2018 YKS Tercihleri Nasıl Yapılır ?

2018 YKS Sonuçları açıklanmasıyla tercih dönemi de başlamış oldu. 7-14 Ağustos 2018 tarihleri arasında yapılacak olan 2018 YKS terihleri için sıkça sorulan soruları aşağıda bulabilirsiniz.
1) Tercihler ne zaman yapılacak?
Tercihler, 7-14 Ağustos 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.
2) 2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu nasıl edinebilirim?
Adaylar, 2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde
ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebilirler. Kılavuz dağıtımı ve satışı
yapılmaz.
3) Kılavuz nasıl hazırlandı?
Kılavuz, Yükseköğretim Kurulu kararları ve Üniversitelerin talepleri doğrultusunda hazırlandı.
Kılavuzun yayımlanması ve uygulanması, Yükseköğretim Genel Kurulunun 31.05.2018 tarihli
kararı ile kabul edildi.
4) Yükseköğretim programlarının kontenjanları ve koşulları nelerdir?
Yükseköğretim programları ile bu programların kontenjan ve giriş koşulları Tablo 3 ve Tablo 4’te
verilmiştir. Tablo 3’te iki yıllık ön lisans programları, Tablo 4’te ise dört veya daha fazla yıllık
lisans programları gösterilmiştir.
5) Tercihlerimi sisteme nasıl kaydedeceğim?
T.C. Kimlik Numaranız ve şifreniz ile tercih süresi içinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr
internet adresinden bireysel olarak tercihinizi sisteme kaydedebilirsiniz. Sadece elektronik
ortamda yapılan tercihler geçerlidir.
6) Tercihlerimi tamamladım ama değiştirmek istiyorum, değiştirebilir miyim?
Evet. Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra “Tercih Süresi” içerisinde
https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinizde değişiklik yapabilirsiniz.
7) Tercihlerimi postayla gönderebilir miyim?
Hayır. Tercihler, internet üzerinden elektronik ortamda gönderilerek tercih bildirimini tamamlanır.
Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.). Merkezimize
posta vb. yollarla gönderilen tercih listeleri kesinlikle işleme alınmaz.
8) TYT puanım 150’nin altında. Tercih yapabilir miyim?
Hayır. TYT puanı 150’nin altında olanlar tercih yapamaz.
9) TYT puanım 150’nin üstünde ama AYT puanlarım 180’nin altında, hangi programları
tercih edebilirim?
Tablo-3’te yer alan ön lisans programlarını tercih edebilirsiniz. Ayrıca, Tablo-5’te yer alan özel
yetenek sınavı ile öğrenci alan lisans programları için ilgili yükseköğretim kurumuna
başvurabilirsiniz.
10) AYT puanlarım 180’nin üzerinde, hangi programları tercih edebilirim?

Tablo-3’te yer alan ön lisans programlarını ve Tablo-4’te yer alan lisans programlarını tercih
edebilirsiniz. Ayrıca, Tablo-5’te yer alan özel yetenek sınavı ile öğrenci alan lisans programları
için ilgili yükseköğretim kurumuna başvurabilirsiniz.
11) Tercihlerimi istediğim sırada yapabilir miyim?
Evet. İstek sıranıza göre tercih yapabilirsiniz Tercihlerinizi istediğiniz gibi sıralayabilirsiniz. Bu
sıralama tamamen sizin tercihinizdir.
12) Kaç tercih yapabilirim?
En fazla 24 tercih yapabilirsiniz.
13) Tercih alanlarının tamamını doldurmak zorunlu mu?
Hayır. Tercih alanlarının tamamını doldurmak zorunda değilsiniz.
14) Merkezi yerleştirme için tercih yaptım ama özel yetenek sınavlarına da katılabilir miyim?
Evet. Merkezi yerleştirme için tercih yapanlar, özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlar için
ilgili Üniversitelere de başvurularını yapabilirler.
2
15) Programların yanındaki koşul numaraları ne anlama geliyor, dikkate almalı mıyım?
Öğrenim görmek istediğiniz yükseköğretim programlarını belirlerken bu programlar hakkında
bilgi sahibi olmanız gerekmektedir. Bu nedenle, programların yanında yer alan koşulları
numaralarına göre “Tablo 3 ve Tablo 4’te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve
Açıklamaları” kısmından mutlaka inceleyiniz. Koşullarını karşılamadığınız programlara
tercihlerinizde yer vermeyiniz.
16) Ön lisans programlarını tercih edebilmek için kaç puan almam gerekir?
TYT puanınızın en az 150 olması gerekir.
17) Hukuk, mimarlık, mühendislik, tıp, öğretmenlik programlarına başvurabilmek için en
düşük başarı sırası nedir?
Bu programları tercih edebilmek için gereken en düşük başarı sırasına ilişkin ayrıntılı bilgi,
programların koşullarında belirtilmektedir. Koşulları dikkatlice inceleyiniz.
18) Bu yıl bir programa yerleşirsem seneye puanım kesilir mi?
Evet. 2018-YKS sonucu ile bir yükseköğretim programına merkezî yerleştirmeyle yerleşen (Ek
Yerleştirme dâhil) veya özel yetenek sınavıyla bir yükseköğretim programına kayıt olan adayların,
2019-YKS’ye girdikleri takdirde, OBP’lerinin çarpılacağı katsayı/katsayılar yarıya düşürülür.
19) Meslek lisesi mezunuyum. Hangi programlara ek puanla yerleşebilirim?
Meslek lisesi mezunlarının ek puanlarıyla yerleştirileceği yükseköğretim programları Tablo-6’da
verilmiştir. Tablo-6’yı dikkatlice inceleyiniz.
20) Bir programa yerleşirsem ek yerleştirmeden yararlanabilir miyim?
Hayır. Merkezi yerleştirme ile bir programa yerleşenlere ek yerleştirmede tercih hakkı verilmez.
21) Özel yetenek sınavıyla kayıt hakkı kazandım, ek yerleştirmeden yararlanabilir miyim?
Evet. Özel yetenek sınavıyla kayıt hakkı kazananlar ek yerleştirmede tercih yapabilir.
22) Özel yetenek sınavlarıyla ÖSYM’nin ilgisi var mı?
Hayır. Özel yetenek gerektiren programların sınavları ile seçme ve yerleştirme işlemleri,
yükseköğretim kurumlarınca yapılmaktadır. Özel yetenek gerektiren programlara başvurular
doğrudan programın bağlı bulunduğu yükseköğretim kurumuna yapılır. Sınav ve değerlendirme
işlemleri ilgili yükseköğretim kurumu tarafından yürütülür.
23) Özel yetenek sınavıyla girilen programlar hangileridir?
Özel yetenek sınavı gerektiren programları, Kılavuzda Tablo-5’te bulabilirsiniz.
24) TYT puanım 150’nin altında, özel yetenek sınavlarına başvurabilir miyim?
Hayır. Özel yetenek sınavı gerektiren programlara başvurabilmek için 2018-TYT puanınızın en az
150 olması gerekmektedir.
25) Merkezî yerleştirme ile bir yükseköğretim programına yerleştim. Özel yetenek sınavlarına
da başvurabilir miyim?
Merkezî yerleştirme ile bir yükseköğretim programına yerleşenler de isterlerse özel yetenek
sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilirler.
26) Engelliyim. TYT puanım 150’nin altında. Özel yetenek sınavlarına başvurabilir miyim?
Engelli adaylardan (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile
“yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT
sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel
bozukluklar)) TYT puanı 100 ve üzerinde olanlar, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile
belgelemeleri kaydıyla, özel yetenek sınavlarına kabul edilir. Kılavuzda Özel Yetenek Gerektiren
Yükseköğretim Programlarına Öğrenci Alımı Nasıl Olacaktır? bölümünü inceleyiniz.
27) İşitme engelliyim. TYT puanım 150’nin altında. Merkezi yerleştirmede tercih yapabilir
miyim?
TYT puanınız 120’nin üzerinde ise sadece Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu
programlarını tercih edebilirsiniz. Programların koşullarını dikkatlice inceleyerek tercih yapınız.
3
28) Merkezî yerleştirme ile yerleştim. Puanımın yeterli olduğu başka bir programa kayıt
yaptırabilir miyim?
Hayır. Merkezî yerleştirme sisteminde bir adayın kayıt hakkı kazandığı programı değiştirmesi
veya daha düşük puanla öğrenci alan başka bir programa kaydolması mümkün değildir.
29) Merkezi yerleştirmede birden fazla yükseköğretim programına yerleştirme mümkün
müdür?
Merkezi yerleştirmede bir aday, puanları ne denli yüksek olursa olsun yalnız bir programa
yerleşebilir. Bu program, adayın yerleştirme puanlarıyla girebildiği en üst tercihidir.
30) Tercihlerimi sisteme kaydettim, değiştirebilir miyim?
Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra “Tercih Süresi” içerisinde
https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinizde değişiklik yapabilirsiniz. Tercih süresi
bitene kadar, sisteme işlenen tercihlerde değişiklik yapılabilir. Tercihlerinde değişiklik
yapmak isteyen adaylar bu işlemi elektronik ortamda yapacaklardır. Tercih süresi
tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamaz.
31) Okul birincisiyim ayrı kontenjan var mı?
Evet. Kılavuzda okul birincisi kontenjanları da yer almaktadır.
32) Okul birincileri kontenjanlara nasıl yerleştirilir?
Okul birincileri, genel kontenjan ve okul birincileri kontenjanı göz önünde tutularak merkezî
yerleştirme ile yerleştirme puanlarının elverdiği en üst tercihlerine yerleştirilir.
33) Genel lise mezunuyum. M.T.O.K. kontenjanlarını tercih edebilir miyim?
Evet tercih edebilirsiniz ancak, M.T.O.K. kontenjanlarına mesleki ve teknik ortaöğretim
kurumlarının ilgili alan/dallarından mezun olan adaylar öncelikli olarak yerleştirilir. Bu
kontenjanların boş kalması durumunda diğer ortaöğretim kurumlarının diğer alan/dallarından
mezun olan adaylar da tercih ettikleri takdirde bu kontenjanlara yerleştirilir.
34) TÜBİTAK derecem var. Ek puan alabilir miyim?
Evet, kılavuzda belirtilen alanlarda TÜBİTAK dereceniz varsa ek puanlarınızla sadece ilgili
programlara yerleştirmeniz yapılır.
35) Yerleştirme sonuçları nasıl duyurulacaktır?
Yerleştirme sonuçları internet aracılığıyla (https://sonuc.osym.gov.tr) adaylara duyurulacaktır.
36) Sonuç belgesindeki Ek Puanlı Başarı sırası ne anlama geliyor?
Sonuç belgesindeki Ek Puanlı Başarı sırası, adayın kendisi ile aynı/yakın alandan mezun olup ek
puanları ile Tablo-6’daki yükseköğretim programlarına yerleşme hakkı bulunan adaylar içindeki
başarı sırasını göstermektedir. Adaylar, program tercihlerini yaparken ek puanlı başarı sırasından
daha çok genel başarı sırasını göz önünde bulundurmalıdır.
37) Tıp, eczacılık, hukuk, mimarlık, mühendislik, diş hekimliği programlarının kontenjanları
ne kadar?
Tıp programlarının kontenjan toplamı 14657, eczacılık programlarının 3366, mimarlık
programlarının 8796, diş hekimliği programlarının 6109, mühendislik programlarının 83002,
hukuk programlarının ise kontenjan toplamı 16662’dir. ÖSYM’nin
http://www.osym.gov.tr/TR,15240/2018-yuksekogretim-programlari-ve-kontenjanlarikilavuzu.html
internet adresinde, merkezi yerleştirme yapılacak yükseköğretim lisans/ön lisans
programlarının gösterildiği Tablo-3 ve Tablo 4’ün excel hali yer almaktadır. İstediğiniz
yükseköğretim programlarının toplamı için bu tablolardan yararlanabilirsiniz.
38) YKS’ye engelli aday olarak başvurmadım ama özel yetenek sınavlarına engelli aday olarak
başvurabilir miyim?
Evet. Engelli adaylardan (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon)
ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu,
RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel
4
bozukluklar)) TYT puanı 100 ve üzerinde olanlar, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile
belgelemeleri kaydıyla, özel yetenek sınavları için ilgili Üniversiteye başvurabilirler.
39) Engelliyim. Özel yetenek sınavlarına başvurmak için ÖSYM’ye sağlık raporu göndermeli
miyim?
Hayır. Özel yetenek sınavlarına başvurmak isteyen engelli adaylar, “engelli sağlık kurulu
raporu”nu ilgili Üniversiteye sunmalıdır.
40) Bir programa merkezi yerleştirme ile yerleştirildiğim takdirde Üniversitenin kayıt adresini
nereden edinebilirim?
Bir yükseköğretim programına merkezi yerleştirme ile yerleştirilen adayların yerleştirme sonuç
belgesinde kayıt tarihi ve kayıt adresi yer alacaktır. Ayrıca ilgili Üniversiteden de ayrıntılı bilgi
alabilirsiniz.
41) Tercihlerimi sisteme kaydettim. Tercih ve yerleştirme için bir ücret ödemeli miyim?
Hayır. Tercih ve yerleştirme için herhangi bir ücret ödenmeyecektir.
42) ÖSYM Başvuru Merkezinde tercih işlemi yapabilir miyim?
Hayır. ÖSYM Başvuru Merkezlerinde tercih işlemi yapılamaz.
43) Hukuk, mimarlık, mühendislik, tıp, öğretmenlik programlarını tercih edebilmek için en
düşük başarı sırası şartı değişti mi?
Evet. Yükseköğretim Genel Kurulunca hukuk, mimarlık, mühendislik, tıp, öğretmenlik
programları başarı sıraları aşağıdaki şekilde yeniden belirlendi.

Kaynak: ÖSYM (https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2018/YKS/TercihSSS_08082018.pdf)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir